Spinozzi MonaiL. (2015). Listanje po Lessico del dialetto sloveno del Torre/Besedišču terskega narečja (Spominjanje Pavleta Merkuja). Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2504