SmoleV., & PetekU. (2015). Komentiranje leksično‑besedotvornih kart v 1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa »Človek« (na primeru V617 teta in V618 ujna). Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2503