SkubicM. (2015). Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini: izpeljanke. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2502