PuntinM. (2015). Nekaj primerov paronomazije med slovenščino in furlanščino v furlanskih toponimih. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2500