Kozar‑MukičM. (2015). Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v Sombotelu pred 1919. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2493