JakopT. (2015). Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA). Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2488