FurlanM. (2015). K etimologiji toponima Mi’rišče »zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza«. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2485