ČopD. (2015). Imenoslovje in etimologija imen. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2481