CieślikowaA., & MalecM. (2015). Dajanje „literarnih” imen na Poljskem. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2479