BergmannH. (2015). Gröfel, Gröbel ‘kup kamenja, groblja’ – dialektološka in imenoslovna razprava o bavarskem slavizmu. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2475