KosiM. (2015). Slovar srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove. Jezikoslovni Zapiski, 16(2). https://doi.org/10.3986/jz.v16i2.2414