KernB. (2015). Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti. Jezikoslovni Zapiski, 17(1). https://doi.org/10.3986/jz.v17i1.2367