TorkarS. (2015). Predoslje in Prelosno (45 let pozneje). Jezikoslovni Zapiski, 18(2). https://doi.org/10.3986/jz.v18i2.2334