Legan Ravnikar, A. (2023). Jezikoslovna različnost Branke Tafra. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 185–192. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.11