Andres, I. (2023). Besedilo o stari kmečki hiši v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 149–162. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.08