Žibred M. (2023). Soglasniški odrazi v novomeškem govoru in okolici. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 127–147. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.07