Furlan, M. (2023). Terske in druge slovenske sekundarne oksitoneze. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 65–89. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.04