Unuk, D. (2023). Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku. Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 37–75. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.02