Jakop, T. (2022). Zgodbe, ki ustvarjajo prostor v zgornjem Obsotelju. Jezikoslovni Zapiski, 28(1), 189–191. https://doi.org/10.3986/JZ.28.1.13