WeissP. (2021). Slovaropisec Martin Ahlin (1948–2020). Jezikoslovni Zapiski, 27(1), 243-246. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.15