JakopT. (2021). Narečje z ljudsko glasbo in plesnim izročilom Dekanov. Jezikoslovni Zapiski, 27(1), 237-242. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.14