Makarova TominecI. (2021). Težave pri usvajanju ruskega besedja in novi rusko-slovenski slovar za začetnike. Jezikoslovni Zapiski, 27(1), 63-86. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.04