MetercM. (2021). Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Jezikoslovni Zapiski, 27(1), 45-58. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.03