MeršeM. (2021). Enostavčne povedi v Katekizmu in Abecedniku (1550) Primoža Trubarja. Jezikoslovni Zapiski, 27(1), 27-44. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.02