FilipiG. (2021). Ornitonimi u Habdelićevu Dikcionaru: divlje (šumske) ptice. Jezikoslovni Zapiski, 27(1), 7-26. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.01