(1)
TodorovićS. Osnovna Slovnica Miljskega istrskobeneškega Govora: Glagolski časi in Izbrane Glagolske Oblike. JZ 2020, 26, 61-73.