(1)
ŠekliM. Makedonščina: Geneo-, Tipo- in sociolingvistična Opredelitev. JZ 2020, 26, 43-59.