(1)
MarkežičT.; Stramljič BreznikI. Feminativne Tvorjenke in Njihova Obrazila Od 16. Stoletja Do Danes. JZ 2020, 26.