(1)
FurlanM. Zakaj Se Prebivalcem Bertokov Pravi BertoŇ°ani?. JZ 2020, 26.