(1)
ŠekliM. Relativna in Absolutna Kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških Izposojenk V slovenščini. JZ 2020, 26.