(1)
Legan RavnikarA. Sedemdeset Let Jezikovne Zgodovinarke Majde Merše. JZ 1, 25, 185-191.