(1)
Meterc, M. Analiza frazeoloŇ°ke Variantnosti Za Slovarski Prikaz V ESSKJ-Ju in SPP-Ju. JZ 2019, 25, 33-45.