(1)
KmecováS. Izrazi Za Strunska Glasbila V Komponentni Sestavi slovaških in Slovenskih Frazemov. JZ 2018, 22.