(1)
OrešnikJ. Moj Stik Z Jeziki in Z Jezikoslovjem V Obdobju 1958–1965. JZ 2018, 24.