(1)
KulĨarM. Povezanost Vida in Vezljivosti Pri Netvorjenih in Predponskoobrazilno Tvorjenih Glagolih. JZ 2018, 24.