(1)
Stramljič BreznikI. Ženske Ne Povedo Nič Pametnega: Jezikovnokorpusna Analiza Stereotipa. JZ 2018, 24.