(1)
KrvinaD.; ŽeleA. Vezniki: Poskus Opredelitve Njihove Vloge V Slovenskih zloženih Povedih. JZ 2018, 24.