(1)
SiebenreichN. Obravnava Samostalnikov Druge moške Sklanjatve S stališča Naravne Skladnje. JZ 2018, 21.