(1)
Ć koficJ. Govor Celjskega Predmestja Gaberje. JZ 2015, 4.