(1)
KoletnikM. FonoloŇ°ki Opis Govora Pri Sv. Ani Na Kremberku V Slovenskih Goricah. JZ 2015, 7.