(1)
KeberJ. SlovarĨek Imenoslovnih in Drugih Jezikoslovnih Izrazov. JZ 2015, 8.