(1)
Šivic‑DularA. 13. Mednarodni slavistični Kongres (v Podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003). JZ 2015, 9.