(1)
Šivic‑DularA. Razvoj pridevniških Sklanjatev V Kontekstu Zgodovinskih in Arealnih Vidikov. JZ 2015, 9.