(1)
ŠekliM. Naglas izsamostalniških Izpeljank S Priponskim Obrazilom -ar(j)- V (knjižni) slovenščini. JZ 2015, 10.