(1)
ŠekliM. Tonemski Naglasni Tipi Glagola V (knjižni) slovenščini. JZ 2015, 11.