(1)
JazbecH. Besede V Pleteršnikovem Slovarju, označene Kot nemške Izposojenke. JZ 2015, 12.