(1)
WeissP. Iz Prvotnih Ledinskih Imen Tvorjena hišna Imena V Spodnji Zadrečki Dolini. JZ 2015, 13.