(1)
Петрович ШульгачВ. *Bъlva, *Bъlvanъ in Dr. (fragment Praslovanskega antroponimičnega Fonda). JZ 2015, 13.