(1)
ŠrámekR. Etimon, Poimenovalni Motiv in Pomen Lastnih Imen. JZ 2015, 13.