(1)
ŠkoficJ. Narečno Besedilo Kot Vir Za Imenoslovno Raziskavo. JZ 2015, 13.